Medlem af DKK

Hvad gør DKK for dig?

DKK rummer ca. 33.000 – meget forskellige – medlemmer, som især har det til fælles, at de elsker hunde.

DKK er en organisation for alle hundeejere – både dem, som opdrætter hunde; den hundeejer, som har købt en hund med DKK stambog; den hundeinteresserede person, som – måske i en periode – slet ikke har hund; og for ejere af hunde uden stambog.

DKK vil gerne gøre tre ting for sine medlemmer:

1. Forsvare de værdier og interesser, som findes hos den typiske danske hundeejer - f.eks.: 
• at hundene skal være fysisk og mentalt sunde og kunne leve længe
• at hundene skal behandles ordentligt – både hos opdrætterne og deres senere ejere
• at træning og opdragelse skal ske efter nutidige træningsmetoder – og ikke med vold.
• at man skal have lov til at færdes med sin hund overalt, når man viser hensyn og overholder lokale regler om forbud mod løse hunde
  
2. Være interesseorganisation for hundeejerne, så hundeejernes interesser fremføres og forsvares, f.eks. når det drejer sig om muligheden for:
• at færdes med løs hund på relevante områder
• at holde hund i udlejningsbyggeri
• at have hund i ældreboliger og på plejehjem
• at blive behandlet professionelt og korrekt af myndigheder. 
 
3. Give personlige fordele, f.eks.:
• aktivitets- og træningsmuligheder på alle niveauer med dygtige, veluddannede instruktører
• juridisk rådgivning i bl.a. handelssager
• veterinær rådgivning f.eks. om avlsspørgsmål
• hundekonsulenttjeneste ved hundeproblemer og problemhunde
• rådgivning om valg og køb af hund
• medlemstilbud på bøger, forsikringer, benzin/olie/mobiltelefoni o. lign. varer og tjenesteydelser af relevans for hundeejerne. 

Det er DKK´s politik at forsøge at holde selve medlemskontingentet så lavt, at medlemmerne kan få det "dækket ind" ved at benytte sig af medlemstilbuddene. Medlemskontingentet går primært til at dække udgifterne til medlemsbladet HUNDEN, til information, rådgivning og interessevaretagelse – kort sagt til områder, som stort set alle benytter.
 
Deltagelse i aktiviteter (træning, kurser, udstillinger, prøver o. lign.) betales særskilt af dem, som benytter disse tilbud.
Stambogsføring, registrering af resultater af sundhedsundersøgelser m.v. betales særskilt af brugerne.

Medlemsfordele

Som medlem af Dansk Kennel Klub får du en række fordele og tilbud, der hurtigt kan gøre årskontingentet til en god investering.

• Du får medlemsbladet HUNDEN ti gange om året – Danmarks største specialmagasin om hunde – mange siders nyttigt og underholdende læsestof om hunde og hundefolk.

• Du får adgang til "Hundeweb" med en skatkiste af informationer, som DKK ligger inde med. I vore dage, hvor der er øget fokus på sundhed og etiske anbefalinger, er det endnu vigtigere at have adgang til oplysningerne om de enkelte hundes sundhed, afkom og præmieringer. På www.hundeweb.dk er der adgang til at se oplysninger om alle hunde med DKK stambog. Man kan søge efter hunde på navne eller racer og se alle de oplysninger, som DKK har registreret om disse hundes afstamning, hvalpekuld, udstillingsresultater og prøvepræmieringer. Man kan også følge en bestemt hunds afstamning tilbage igennem stamtavlen ved at klikke på interessante hunde i stamtavlen.

• Du får bogtilbud - spændende hundebøger med store rabatter – til dig selv eller til gaver.

• Du kan deltage på DKK kredsenes træningstilbud – Ringtræning, hvalpemotivation, unghundemotivation, grundlydighed, rally, Kørekort til Hund o. lign.

• Du kan deltage i DKK's åbne kurser.

• Du kan deltage i mange andre aktiviteter i din kreds, f.eks. foredrag, fælles traveture og meget meget mere.

• Du kan få råd og vejledning hos DKKs juridiske konsulent om gældende "hunderet".

• Du får rabat hos:  Agria Dyreforsikringsprodukter, Novasol / dansommer og Q8.

• Du kan få gode råd af DKK´s hundekonsulenter om hundeproblemer og problemhunde. Konsulenterne sidder ved telefonen flere gange om ugen.

• Du kan få din hund mentalbeskrevet, hvis racen har en ønskeprofil. På den måde får du større indblik i dens psyke – et vigtigt aspekt, hvis du gerne vil ha’ hvalpe. En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at hunden er et harmonisk veltilpasset familiemedlem, som du og dine omgivelser kan glædes over i mange år. 

Pris for medlemskab

Medlemskontingentet er 495,- kr. for løbende 12 måneders medlemskab.
Dette gælder for 1. medlem i en husstand. For yderligere personer i husstanden kan oprettes medlemskab til 250,- kr. pr. person for løbende 12 måneders familiemedlemskab.

DKK har introduceret muligheden for et 4 måneders prøvemedlemsskab for 160,- kr. til personer, som gerne vil starte på et af kredsens træningstilbud.

Indmeldelse

Vil du gerne meldes ind i Dansk Kennel Klub eller er interesseret i at få et prøvemedlemskab, så kontakt vores kasserer.